Postanite Ambasador odgovornog poslovanja

Poziv odgovornim kompanijama za saradnju i partnerstvo u okviru programa Nova pismenost – Ambasadori odgovornog poslovanja

O programu Nova pismenost

Svrha programa Nova pismenost je pomoć građanima i građankama Srbije da se sigurno i kvalitetno kreću kroz složeni medijski i informacioni pejzaž kako bi postali bolje informisani, a time i sposobniji za kvalitetno učešće u savremenom ekonomskom, društvenom i političkom životu. Ukratko, program podiže razumevanje i znanje građana i građanki o ključnim pojmovima, veštinama i pitanjima bitnim za medijsku,informacionu i digitalnu pismenost. Aktivnosti se sprovode u partnerstvu s javnim institucijama, prosvetnim radnicima, medijima, neprofitnim i korporativnim sektorom uz prepoznatljivu podršku Vlade Republike Srbije.

Jedan od glavnih ciljeva programa Nova pismenost je unapređenje međusektorskih partnerstava među građanima, Vladom, privredom i akterima civilnog društva radi unapređenja dijaloga i angažovanja u vezi sa digitalnim pravima i odgovornostima.

Program Nova pismenost, koji partnerski sprovode Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) i Propulsion, radi s građanima, medijima, kompanijama, obrazovnim sistemom, influenserima i državnom upravom kako bi se najbolje prakse medijske, informacione i digitalne pismenosti našle među temeljima savremenog i konkurentnog srpskog društva.

O programu

Aktivnost Ambasadori odgovornog poslovanja program Nova pismenost sprovodi u saradnji sa Poverenikom za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, i Udruženjem za usklađenost u poslovanju (Corporate Compliance Association).

Kako vi, kao odgovorna kompanija, možete da doprinesete unapređenju društva kroz aktivnost Ambasadori odgovornog poslovanja?

Ambasadori odgovornog poslovanja su kompanije sa robustnim sistemom korporativnog upravljanja koje garantuju transparentnost, zaštitu podataka, otvorenu komunikaciju (open speaking culture), digitalne servise/procese, borbu protiv korupcije/whistleblowing, postojanje imenovanih lica koja se bave Compliance-relevantnim temama (npr. DPO, ABC Officer) idealno imaju razvijenu etičku politiku ili usvojen etički kodeks. Program Nova pismenost poziva vodeće kompanije, lidere odgovornog poslovanja, da se priključe aktivnosti Ambasadori odgovornog poslovanja tako što će se uključiti u sve ili deo predloženih aktivnosti programa Nova pismenost.

  • Ustupiti svoje znanje o odgovornom poslovanju, odgovornoj digitalnoj transformaciji i digitalnim proizvodima i uslugama, odgovornom komuniciranju ka potrošačima, odgovornoj obradi podataka o ličnosti, etici i drugim elementima odgovornog savremenog poslovanja – malim preduzećima kojima su ovi koncepti i dalje strani i nedovoljno poznati. Kompanije koje već aktivno ustupaju ovakva znanja bilo potrošačima bilo drugim manjim kompanijama su takođe dobrodošle da budu deo programa Ambasadori odgovornog poslovanja.
  • Edukovati potrošače o prednostima i rizicima koji proizilaze iz digitalnog poslovanja, kao i načinu na koji odgovorne kompanije štite svoje potrošače, odnosno korisnike usluga, u vezi sa proizvodima i uslugama koji im se prodaju odnosno pružaju.
  • Zagovarati usvajanje, odnosno pristupiti, neformalnom etičkon kodeksu poslovanja za privredu koji bismo zajednički razvili sa Udruženjem za usklađenost u poslovanju. Cilj usvajanja ovakvog dokumenta bi bio motivacija privredi da svoj način poslovanja dodatno učini odgovornijim i da se kompanije koje prepoznaju važnost časnog i odgovornog poslovanja pristupanjem ovom kodeksu diferenciraju dodatno i odnosu na ostatak privrede i pokažu su im usklađenost sa zakonima ali i etički principi važan deo korporativne kulture i samog načina poslovanja.

Detaljan plan aktivnosti u vezi sa pomenutim ciljevima će biti razvijen u okviru fokus grupe koja će se formirati najkasnije do 15.02.2022.godine, a u kojoj će učestvovati predstavnici programa Nova pismenost, predstavnici institucije Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, predstavnici Udruženja za usklađenost u poslovanju i same kompanije Ambasadori odgovornog poslovanja. Celokupna aktivnost će takođe biti aktivno komunicirana ka javnosti, odnosno ciljnim grupama programa, kako bi se osigurala dobra vidljivost same aktivnosti ali i dao doprinos reputaciji kompanija koje budu uzele učešće u aktivnosti Ambasadori odgovornog poslovanja.

Prijavite se do 15.02. popunjavanjem formulara u nastavku:

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.