Publikacije

Uz podršku partnera i saradnika, program Nova pismenost je sproveo niz istraživanja o stanju medijske i digitalne pismenosti u Srbiji i na osnovu njih pripremio pomoćne, edukativne materijale – za svakoga ponešto.

Pretplati se na bilten

 • 2023 - Kodeks odgovornog poslovanja Udruženja za usklađenost u poslovanju

  DOKUMENT

  Pozivamo sve zainteresovane privredne subjekte da se pridruže Kodeksu i da poštuju i promovišu vrednosti i principe odgovornog poslovanja, u skladu sa važećim propisima, etičkim principima i najboljom praksom na tržištu.

 • 2023 - Smernice za poslovanje i komunikaciju usklađenu sa principima medijske i digitalne pismenosti

  DOKUMENT

  Oglašavanje privrednog subjekta treba da se zasniva na poštovanju pravila društvene odgovornosti, zakonitosti i korektne konkurencije. Oglasne poruke moraju da budu jasno označene i prepoznate kao deo marketinške kampanje ili reklamni materijal. Smernice za poslovanje i komunikaciju usklađenu sa principima medijske i digitalne pismenosti detaljno su opisane u ovom dokumentu

 • 2022 - Strategic Guidelines for Cybersecurity Awareness Raising Programs in the Republic of Serbia

  REPORT

  Serbia has achieved significant progress in digitalising its public administration in recent years, introducing a variety of online services that citizens make use of on a daily basis. However, with the digitalisation trend accelerating, the crucial cybersecurity aspects of this process are often overlooked. Official records of competent cybersecurity authorities reveal a steady rise in reported cybersecurity incidents resulting in data loss, data breaches, malware infections, and ransomware, among others, indiscriminately affecting stakeholders in the public and private sectors, civil society organizations, and citizens.

 • 2021 - Građani i mediji: izveštaj iz istraživanja javnog mnjenja (III ciklus)

  ISTRAŽIVANJE

  Najveći procenat ispitanika (59%) navodi da želi da se informiše sve dok mu to ne ometa svakodnevne obaveze, dok da uvek traga za informacijama o aktuelnim dešavanjima navodi 19% ispitanika. Populacija mlađa od 25 godina značajno iznad proseka navodi da ne želi da se informiše o aktuelnim dešavanjima u zemlji i svetu.

 • 2021 - Percepcija zaposlenih u javnoj upravi o medijskoj i digitalnoj pismenosti

  ISTRAŽIVANJE

  Nalazi istraživanja pokazuju da je među zaposlenima u javnoj upravi najkorišćenija mreža YouTube, koju koristi 96% ispitanika. Na drugom mestu se nalazi Facebook, kao mreža na kojoj naloge ima 74% ispitanih.

 • 2020 - Građani i mediji: konzumacija, navike i medijska pismenost

  ISTRAŽIVANJE

  U skladu s novim izazovima pred kojima smo se našli u pogledu pandemije kovida 19 kod građana Srbije prevladavaju „pozitivna“ osećanja. Ukupno njih 24% je reklo da oseća nadu i optimizam vezano za trenutnu situaciju.

 • 2019/20 - Mladi i influenseri: simbioza modernog društva (I i II ciklus)

  ISTRAŽIVANJE

  Prvo poglavlje istraživanja odnosi se na stavove samih influensera i na njihovu percepciju prilika u internet okruženju. Najviše influensera (16) dnevno provodi između dva i četiri sata u kreiranju sadržaja.

 • 2019 - Građani i mediji: konzumacija, navike i medijska pismenost

  ISTRAŽIVANJE

  Više od polovine građana kaže da želi da se informiše sve dok to ne utiče na njihove svakodnevne obaveze (56%), dok četvrtina smatra da uvek traga za informacijama o aktuelnim dešavanjima u zemlji i svetu. Mlađi ispitanici nešto češće ne žele da se informišu u odnosu na ispitanike starije od 24 godine.

 • 2019 - Studenti i nastavnici visokoškolskih ustanova: pogled na medijsku i digitalnu pismenost

  ISTRAŽIVANJE

  Većina studenata za sebe kaže da žele da se informišu sve dok to ne ometa njihove svakodnevne obaveze. Upitani da ocene sopstvene kapacitete za orijentaciju u medijskom okruženju, razumevanje medijskih sadržaja i generalno za kritičko mišljenje u vezi sa medijskim sadržajem, ispitanici uglavnom daju pozitivnu ocenu.

 • 2019 - Biznis / mediji / javna uprava: slika medijske i digitalne pismenosti iz drugog ugla

  ISTRAŽIVANJE

  U istraživanju su prikazani stavovi relevantnih stejkholdera (zainteresovanih strana) vezano za medijsku i digitalnu pismenost, kao i načini na koje oni svoje delovanje prilagođavaju različitim okolnostima u online svetu. Izabrano je po 50 predstavnika javne uprave i medija i 100 predstavnika biznisa.

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.